Meander Verbeek - Quaestor

Meander Verbeek - Quaestor

De quaestor zwaait de scepter over het financiële beleid van de vereniging, bijvoorbeeld contributie, huur en het innen van sponsorgelden. Daarnaast bepaalt zij hoeveel budget elke commissie elk jaar toebedeeld krijgt. Verder zorgt de quaestor voor de financiële afhandeling van alle Cyclades-activeiten die het hele jaar door georganiseerd worden.


Dus voor contributiegerelateerde vragen kun je een mail sturen naar: quaestor@sv-cyclades.nl

IMG_3232_Meander_Verbeek.JPG
Meander Verbeek