Angelo Broere - Rector

Angelo Broere - Rector

De rector houdt toezicht op het functioneren van de Senaat. Hij ondersteunt zijn medesenatoren in het uitvoeren van hun taken. Daarnaast houdt hij toezicht op het verloop van de bestuursprocessen binnen de Senaat en leidt hij de wekelijkse Senaatsvergadering. Tevens worden de Algemene Leden Vergaderingen, die op meerdere momenten in het jaar gehouden worden, door de rector geleid.


Mocht je vragen voor de rector hebben dan kun je een mailtje sturen naar: rector@sv-cyclades.nl 

IMG_3285_Angelo_Broere.JPG
Angelo Broere